KHÓA PHẢN ỨNG SƠ CỨU PADI – 4.450.000 vnd/người

Khóa học Ứng phó khẩn cấp PADI là một cách tuyệt vời để nâng cao kỹ năng sơ cứu và ứng phó khẩn cấp của bạn. Khóa học này là điều kiện tiên quyết cho các khóa học Thợ lặn cứu hộ PADI và chuyên gia lặn PADI, nhưng nó cũng phù hợp cho bất kỳ ai muốn cải thiện khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ có giá trị trong hai năm.

$185.00

Departure:
Danh mục: